Dutch Sampler

10854362_400074936826448_7527959945888308197_o

The sampler in the glass case if available from Merkwaardig. http://www.merklap.nl/winkel € 9.50

ImmetjeCornelisdochter1652

Original for comparison

Colors

DMC:  3808, 739, 3346, 3348, 3740, 221, 3820, 938

Size

Approx.  400 x 350

Words

Mevrouw M.G.A. Schipper-van Lottum beschrijft in haar boek “Over mkerlappen gesproken…” de merklap van Immetje Cornelisdoctor als volgt:
“De merklap van 1652 is kennelijk altijd opgeborgen gewest. De Warme kleuren, zo niet, daar werd ooit eein baan afgeknipt, docter van Cornelis, was elf jaar toen zij dit werk voltooide.”

Mrs M.G.A. S. van Lottum describes in her book “About mkerlappen speaking … the Sampler by Immetje Cornelis doctor as follows:
The sampler of 1652 is apparently always stowed region. The warm colors, if not, there was once cut rates Court, docter of Cornelis, was eleven years when they completed this work.
Het rijm treft men ook aan op enkele andere zogenaamde tekstdoeken uit de provincie Noord-Holland:
Och date haer die werelt wende
Ende haer selven te rechte kende
End ander-lui ghbreken liete staen
Het soude ter werelt beter gaen(immertje borduurde ondersteboven een variant, nl:
Och dat hem die werelt wende
En dat een igelick hem selve kende
en liet een ander sijn gebrecken staen
Het Soude beter in de wereldt gaen
The rhyme is also on some other so-called text cloths from the province of North Holland:
Och date haer that werelt wende
Ende haer knew Sadek to straight
End other-lazy ghbreken liete Villalba
The time by the Sun in werelt better gaen
(immertje expanded upside down a variant, en:
Och that him who werelt wende
And that knew him a igelick selve
and let another sijn gebrecken Villalba
The time by the sun itself better in the gaen
Words in Old Dutch… English Translation by Dijn
The verse is to be found on other letter cloths from the Province of Noord Holland. It is Old Dutch, meaning as much as: Know yourself well, do not pay attention to other people’s shortcomings. The world would be better off. *** The second verse is a variation on the first, meaning the same.
Advertisements